Tên: Phú Barber Shop

Địa chỉ : 427 Vườn Lài. P Phú Thọ Hoà. Q Tân Phú, TP.HCM

Loại ghế Barber : Ghế Apollo 1 - Barber House 

HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU CỦA Phú Barber Shop

tiệm cắt tóc phú barber shop

tiem cat toc nam phu barber shopthiết kế barber phúbarber shop tân phú

DỰNG 3D THIẾT KẾ PHÚ BARBER SHOP

thiet ke card visit phu barber shopdựng 3d bản vẽ thiết kế phú barber

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT VÀ THI CÔNG

lắp đặt phú barber shopthi công phú barber shop

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

hóa đơn thiết kế phú barber shophóa đơn thiết kế phú barber

Tên: Phú Barber Shop

Địa chỉ : 427 Vườn Lài. P Phú Thọ Hoà. Q Tân Phú, TP.HCM

Loại ghế Barber : Ghế Apollo 1 - Barber House 

HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU CỦA Phú Barber Shop

tiệm cắt tóc phú barber shop

tiem cat toc nam phu barber shopthiết kế barber phúbarber shop tân phú

DỰNG 3D THIẾT KẾ PHÚ BARBER SHOP

thiet ke card visit phu barber shopdựng 3d bản vẽ thiết kế phú barber

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT VÀ THI CÔNG

lắp đặt phú barber shopthi công phú barber shop

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

hóa đơn thiết kế phú barber shophóa đơn thiết kế phú barber